Miomir Petrović

PhD, Dramaturge, Author, Professor of university

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (dramaturgija), magistrirao na FDU u Beogradu (teatrologija), doktorirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (interdisciplinarne studije medija i umetnosti). Dramaturg pozorišta Atelje 212 u Beogradu (1996-2000), dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu (2001-2004).

Redovni profesor na predmetima Estetika i Teorija umetnosti na Institutu za umetničku igru u Beogradu (Univerzitet „Union-Nikola Tesla“), predmeta Creative Writing i Screen Culture na Higher College of Techology (UAE). Profesor na predmetima Regulisanje konfliktnih situacija i Krizna komunikacija na Akademiji za nacionalnu bezbednost.

Naučni istraživač na polju naratologije (autor 44 naučna rada u nacionalnim naučnim časopisima), autor 19 romana (Prosveta, Geopoetika, Laguna), 6 radio-drama (Grand Prix Italia, 2012) i 3 naučne monografije. Dela su mu prevođenja na makedonski, ruski i engleski. 

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda (1996), nagrade „Laza Kostić“ za knjigu Kuća od soli (2017) i Ordena „Vožda Đorđa Stratimirovića“ za doprinos srpskoj kulturi (2022). Član je Srpskog književnog društva.

Radionice na Molèn Akademiji:

Javni nastup

Kreativno pisanje

Tailormade obuke/korporativno usavršavanje

Više informacija: LinkedIn