Potrebno je da nam pošaljete upit za određenu temu iz ove oblasti, a mi odgovaramo na zahtev sa predlogom koji se prilagođava potrebama kompanije.

Teme obuka iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima su:

  • Komunikacija i feedback (Veštine komunikacije za efektivne menadžere, Nivoi slušanja, Moćna pitanja, Modeli komunikacije, Karakteristike efektivnog feedback-a)
  • Timski rad (Timovi koji dosežu najviše performanse, Izgradnja poverenja unutar tima, Zdravi konflikti, Posvećenost, Uračunljivost, Fokus na zajedničke rezultate)
  • Upravljanje stresom (Snalaženje sa stresom, Burnout, Zdravo stanje uma)
  • Wellbeing
  • Upravljanje konfliktima (Stilovi upravljanja konfliktima, Teške konverzacije)
  • Employer branding
  • Design Thinking
  • Leadership

Pored teorije, aktivnosti obuke su i radionice, studije slučaja kao i simulacije realnih situacija, koje će vas osposobiti da odgovorite na potrebe i izazove tržišta za perspektive upravljanja ljudima.

Za više informacija, zakažite sastanak na

PREDAVAČ
Sonja Jovanović - HR Associate Director Ernst&Young