OPŠTA PRAVILA I USLOVI I KUPOVINE I UPOTREBE  


1. UVOD  

Ovim dokumentom (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u ovom tekstu) se utvrđuju opšta pravila i uslovi kojima se uređuje korišćenje ovog veb-sajta (www.molencreativeacademy.com) i kupovina usluga na veb-sajtu (dalje u tekstu „Uslovi"). Savetujemo Vam da pažljivo pročitate Uslove i naša Pravila za privatnost i kolačiće (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom „Pravila za privatnost i kolačiće”) pre korišćenja ovog veb-sajta. Prilikom korišćenja ovog veb-sajta ili naručivanja na ovom veb-sajtu, obvezujete se da ćete se pridržavati ovih Uslova i naših Pravila za privatnost i kolačiće. Ako se ne slažete s Uslovima i sa Pravilima za privatnost i kolačiće, nemojte da koristite ovaj veb-sajt. Ovi Uslovi se mogu menjati. Potrebno je da ih čitate periodično zato što će se primenjivati Uslovi koji važe u trenutku korišćenja veb-sajta ili zaključivanja relevantnog Ugovora (kako je definisano u nastavku). Ako imate pitanja u vezi s Uslovima ili Pravilima za privatnost i kolačiće, obratite nam se putem obrasca za kontakt. Ugovor (kako je definisano u nastavku) može da se izvrši, prema Vašem izboru, na bilo kom od jezika na kom su Uslovi dostupni na ovom veb-sajtu. 

2. INFORMACIJE O NAMA  

Prodaju usluga putem ovog veb-sajta pod imenom Molen Creative Academy vrši kompanija Molen Agency, D.O.O. BEOGRAD, srpska kompanija sa sedištem na adresi Bulevar Despota Stefana , Zgrada „101”, 11000 Beograd, Srbija, sa imejl adresom [email protected] i sa poreskim identifikacionim brojem 112090649.  

3. INFORMACIJE O VAMA I VAŠE POSETE OVOM VEB-SAJTU  

Informacije ili podaci o ličnosti koje delite s nama biće obrađivani u skladu sa Pravilima za privatnost i kolačiće. Kada koristite ovaj veb-sajt, saglasni ste sa obradom podataka i informacija i izjavljujete da su svi podaci i informacije koje navedete istinite i tačne. Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka. Obradu Vaših ličnih podataka poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka. 

4. UPOTREBA NAŠEG VEB-SAJTA  

Kada koristite ovaj veb-sajt i kupujete usluge na ovom veb-sajtu, slažete se sa sledećim: 

Koristićete ovaj veb-sajt samo za upite i pravno valjane porudžbine.  

Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ako se može razumno proceniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.  

Navešćete imejl adresu, poštansku adresu i/ili druge informacije za kontakt koje su istinite i tačne. Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa Vama stupimo u kontakt po pitanju Vaše porudžbine ako je to potrebno (pogledajte naša Pravila za privatnost i kolačiće). Ako nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, ne možete da izvršite porudžbinu. Kada izvršite porudžbinu na ovom veb-sajtu, izjavljujete da imate više od 18 godina i da ste pravno opunomoćeni za sklapanje obavezujućih ugovora.  

5. KUPOVINA/PORUDŽBINA NA MCA WEB SAJTU 

Kada obavite kupovinu MCA Online kurseva ili kotizacija za predavanje na MCA web sajtu, čije su cene izražene ponaosob, od vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji, kreiranje porudžbine, realizaciji isporuke i naplate. Kada koristie naše E-Commerce uslove, pored navedenih podataka, dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj e-mail adresi, kako bi potvrdili kupovinu Online Kurseva ili kotizacija i poslali Vam porudžbenicu. Ukoliko vršite online plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene. 

5.1 POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Molen Agency, D.O.O. BEOGRAD je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

5.2 ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

5.3 ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Molen Agency, D.O.O. BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Molen Agency, D.O.O. BEOGRAD odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

5.4 PRAVILA ZAMENE/POVRAĆAJA 

Zakonsko pravo na odustajanje od kupovine  

Pravo na odustajanje od kupovine 

Ako sklapate ugovor kao potrošač, imate pravo da raskinete Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za odustajanje će isteći nakon 14 dana od dana kada ste izvršili kupovinu na našem sajtu. Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje od kupovine, potrebno je da nam pošaljete zahtev na imejl adresu [email protected] Kako bi ste ispunili rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o Vašem ostvarivanju prava na odustajanje pre nego što istekne rok za odustajanje.  

Efekti odustajanja  

Ako odlučite da raskinete Ugovor, refundiraćemo sve uplate koje smo primili od Vas, bez neosnovanog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma poništavanja Ugovora. Povraćaj ćemo izvršiti istim načinom plaćanja koji ste Vi upotrebili u početnoj transakciji. U svakom slučaju, nećete imati troškove prilikom takvog povraćaja.  

6. DOSTUPNOST USLUGE  

Usluga isporuke koji se nude na ovom veb-sajtu dostupna je u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni I Hecegovini, Sloveniji i u svim državama u kojim korisnik razume ili govori srpski jezik.  

7. FORMALIZOVANJE UGOVORA  

Informacije koje su navedene u Uslovima i informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu ne predstavljaju ponudu već poziv na davanje ponude. Nijedan ugovor o kupoprodaji bilo koje usluve ne postoji između nas i Vas dok izričito ne prihvatimo Vašu porudžbinu (bez obzira na to da li su sredstva skinuta sa Vašeg računa). Ako ne prihvatimo Vašu ponudu, a sredstva već skinuta, sredstva će Vam biti u potpunosti refundirana. Da biste izvršili porudžbinu, potrebno je da sledite postupak onlajn kupovine i da kliknete na „Odobri plaćanje”. Nakon toga ćete od nas primiti imejl u kome potvrđujemo da smo primili Vašu porudžbinu („Potvrda porudžbine”). Potrebno je da prihvatimo sve porudžbine. Obavestićemo Vas imejlom da je porudžbina prihvaćena i poslata („Potvrda slanja ”). Ovi Uslovi predstavljaju naš međusobni sporazum u pisanom obliku. Uz Potvrdu slanja ćemo priložiti i elektronsku potvrdu sa informacijama o vašoj porudžbini („elektronska potvrda“). Ugovor o kupovini usluge će biti sklopljen tek kada Vam pošaljemo Potvrdu slanja. Ugovor o kupovini usluge, pored Vaše porudžbine i Potvrde slanja, obuhvata i ove Uslove. Ugovor se odnosi isključivo na usluge čije smo slanje potvrdili u Potvrdi slanja. Nismo u obavezi da isporučimo nijednu drugu uslugu koja je mogla da bude deo Vaše porudžbine dok slanje takvog proizvoda ne potvrdimo u posebnoj Potvrdi slanja. Potvrda porudžbine i Potvrda slanja se šalju na Vašu imejl adresu. Ovi Uslovi su Vam dostupni na veb-sajtu i/ili Vam je omogućen pristup ovim Uslovima u Potvrdi slanja. Dokument se čuva i može Vam biti dostupan.  

8. TEHNIČKA SREDSTVA ZA ISPRAVLJANJE GREŠAKA  

U slučaju da kao korisnik ovog veb-sajta primetite grešku prilikom unosa svojih podataka o ličnosti u toku registracije, te podatke možete da izmenite u odeljku „Moj nalog“. U svakom slučaju, greške povezane s podacima o ličnosti koje ste naveli tokom postupka kupovine možete da ispravite tako što ćete se obratiti našoj službi za korisnike na imejl adresu [email protected], kao i ostvarivanjem prava na ispravku koje je predviđeno našim Pravilima za privatnost i kolačiće. Tokom procesa kupovine, veb-sajt u različitim odeljcima prikazuje polja za potvrdu koja ne dozvoljavaju dalju obradu porudžbine ukoliko podaci u određenom odeljku nisu pravilno navedeni. Takođe, veb-sajt navodi detaljne podatke o svim uslugama koje ste dodali u korpu tokom kupovine kako biste pre plaćanja mogli da menjate podatke o svojoj porudžbini. Ukoliko ste primetili grešku u svojoj porudžbini nakon završenog postupka plaćanja, bez odlaganja se obratite našoj službi za korisnike na prethodno navedenu imejl adresu kako bismo ispravili grešku. 

9. DOSTUPNOST PROIZVODA  

Sve porudžbine uslua su podložne dostupnosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi sa nabavkom uslug, zadržavamo pravo da Vam pružimo informacije o zamenskim uslugama jednakog ili boljeg kvaliteta u vrednosti usluge koje naručujete. Ako ne želite da naručite zamenske usluge, refundiraćemo Vam iznos koji ste eventualno platili.  

10. ODBIJANJE OBRADE PORUDŽBINE  

Zadržavamo pravo na uklanjanje usluga sa ovog veb-sajta u svakom trenutku, kao i na uklanjanje ili izmenu svih materijala ili sadržaja sa veb-sajta. Iako ćemo uvek nastojati da obradimo sve porudžbine, moguće je da ćemo u vanrednim okolnostima morati da odbijemo obrađivanje porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine. Zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku. Za uklanjanje usluga sa veb-sajta ne odgovaramo ni Vama ni bilo kojoj trećoj strani, kao ni za uklanjanje ili menjanje bilo kojeg materijala ili sadržaja sa veb-sajta ili za odbijanje obrađivanja porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine.  

11. ISPORUKA  

Podložno Klauzuli 8 iznad u vezi s dostupnošću usluga i osim u slučaju vanrednih okolnosti, nastojaćemo da pošaljemo porudžbinu koja sadrži proizvod(e) koji su navedeni u svakoj Potvrdi isporuke pre datuma koji je naveden na Potvrdi isporuke o kojoj se radi ili, ako nije naveden datum isporuke, u procenjenom roku koji je naveden prilikom biranja načina dostave i, u svakom slučaju, u roku od najviše 30 dana od datuma Potvrde porudžbine. Ako iz bilo kog razloga ne možemo da ispoštujemo datum isporuke, obavestićemo Vas o toj situaciji.  

12. CENA I PLAĆANJE  

Cena proizvoda će u svakom trenutku biti navedena na našem veb-sajtu. Cene su podložne izmenama u svakom trenutku. Međutim, osim kako je gore utvrđeno, promene neće uticati na porudžbine za koje smo poslali Potvrdu porudžbine. Kada odaberete sve artikle koje želite da kupite, oni će se dodati u Vašu korpu. Sledeći korak je obrada porudžbine i njeno plaćanje. U tu svrhu, morate slediti korake postupka kupovine, navodeći ili potvrđujući informacije koje se zatraže u svakom koraku. Pored toga, tokom postupka kupovine, pre plaćanja, možete menjati detalje porudžbine. Takođe, ukoliko ste registrovani korisnik, u odeljku „Moj nalog” možete pronaći evidenciju svih svojih izvršenih porudžbina. Kao način plaćanja možete koristiti sledeće kartice: Visa, MasterCard i Dina. Isto tako, porudžbinu možete platiti putem uplatnice ukoliko odaberet tu opciju. Kada kliknete na „Odobri plaćanje”, potvrđujete da je kreditna kartica Vaša ili da ste Vi legitimni vlasnik platne kartice. Kreditne kartice podležu proveri i autorizaciji tela koje izdaje karticu.  

13. KUPOVINA PROIZVODA U SVOJSTVU GOSTA  

Veb-sajt nudi i funkciju kupovine usluga u svojstvu gosta. Ova vrsta kupovine podrazumeva da će od Vas biti zatraženi samo osnovni podaci koji su potrebni za obradu Vaše porudžbine. Po završetku postupka kupovine, biće Vam ponuđena mogućnost da se registrujete kao korisnik ili da nastavite kao neregistrovani korisnik.  

14. POREZ NA DODATU VREDNOST  

U skladu sa važećim pravilima i propisima koji su na snazi, sve kupovine na veb-sajtu ne podležu Porezu na dodatu vrednost (PDV-u). 

15. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 

Prihvatate i saglasni ste sa time da sva autorska prava, registrovani zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima ili sadržaju na ovom veb-sajtu pripadaju nama u svakom trenutku ili onima koji nam izdaju dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene materijale možete da koristite samo u meri koju mi ili davaoci dozvole za korišćenje izričito navedemo. To Vas ne sprečava da koristite ovaj veb-sajt u meri koja je potrebna za kopiranje podataka u Vašoj porudžbini ili informacija za kontakt. 

16. VIRUSI, PIRATERIJA I DRUGI RAČUNARSKI NAPADI 

Ovaj veb-sajt ne smete da koristite na neprikladan način namernim unošenjem virusa, Trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi ili bilo kog drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala. Ne smete da pokušavate da neovlašćeno pristupate ovom veb-sajtu, serveru na kom se stranica nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našim veb-sajtom. Obavezujete se da nećete napadati ovaj veb-sajt putem bilo kojeg napada koji za cilj ima onemogućavanja usluga ili putem napada u cilju distribuiranog onemogućavanja usluga. Nepoštovanje ove Klauzule se smatra prekršajem kako je definisano važećim propisima. Prijavićemo svako nepoštovanje ovog propisa odgovarajućim organima vlasti i sarađivaćemo sa njima na utvrđivanju identiteta napadača. Takođe, u slučaju nepoštovanja ove Klauzule, odmah ćemo ukinuti odobrenje za korišćenje ovog veb-sajta. Nećemo snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja proizlazi iz napada radi poništavanja usluge, virusa ili drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala koji može uticati na Vaš računar, IT opremu, podatke ili materijale usled korišćenja ovog veb-sajta ili preuzimanja sadržaja sa ovog veb-sajta ili onih na koje Vas ovaj veb-sajt preusmeri.  

17. LINKOVI SA NAŠEG VEB-SAJTA  

Ako naš veb-sajt sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima i materijalima trećih strana, navedeni linkovi se pružaju samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih veb-sajtova ili materijala. U skladu sa tim, ne prihvatamo odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe. 

18. PISANA KOMUNIKACIJA  

Važeći propisi zahtevaju da neki podaci i obaveštenja koja Vam šaljemo budu u pisanom obliku. Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate da se većina komunikacije između nas odvija elektronskim putem. Obratićemo Vam se putem imejla ili ćemo Vam pružiti informacije objavljivanjem obaveštenja na ovom veb-sajtu. U ugovorne svrhe slažete se sa upotrebom elektronskih načina komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druga komunikacija koju Vam šaljemo elektronskim putem u skladu sa pravnim zahtevima njihovog pružanja na pisani način. Ta odredba ne utiče na Vaša zakonska prava. 

19. PRENOS PRAVA I OBAVEZA  

Ugovor je obavezujući za obe Strane, kao i za odgovarajuće pravne naslednike, prenosioce i opunomoćenike. Ne možete da prenosite, ustupate, dajete ili na bilo koji drugi način prenosite Ugovor ili bilo koja prava ili obaveze koje proizlaze iz Ugovora bez naše prethodne pisane saglasnosti. Možemo da prenosimo, ustupamo, dajemo, podugovaramo ili na neki drugi način prenosimo Ugovor ili neka od prava ili obaveza koje proizlaze iz Ugovora u svakom trenutku tokom trajanja Ugovora. Da bismo izbegli nejasnoće, navedeni prenosi, ustupanja, davanja ili drugi transferi neće uticati na prava koja, kako je primenjivo, po zakonu imate kao potrošač, niti na bilo koji način otkazati, smanjiti ili ograničiti izričite i podrazumevane garancije koje Vam se mogu pružiti. 

20. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE  

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila"). Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:  

Štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta. 

Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnju rata ili pripremu za rat.  

Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe.  

Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih.  

Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema.  

Uredbe, dekrete, zakone, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti.  

Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja. Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora obustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće nam omogućeno produženje roka u kojem možemo da ispunimo te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Obezbedićemo sve razumne resurse kako bi se situacija Više sile završila ili kako bismo pronašli rešenje koje nam omogućava ispunjavanje naših obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile. 

21. PRAVA NA ODRICANJE 

Nedostatak zahteva sa naše strane u pogledu Vaše stroge usklađenosti sa bilo kojom od obaveza sa Vaše strane, a koje se podrazumevaju u okviru ovog Ugovora ili ovih Uslova ili nedostatak sprovođenja naših prava ili pokretanja pravnih postupaka sa naše strane prema ovom Ugovoru ili Uslovima ne znači odricanje ili ograničenje navedenih prava ili radnji niti Vas oslobađa ispunjavanja navedenih obaveza. Odricanje određenog prava ili pravnog postupka s naše strane ne znači odricanje od drugih prava ili pravnih postupaka koji proizlaze iz Ugovora ili Uslova. Odricanje od bilo kojeg od ovih Uslova ili prava ili pravnih postupaka koji proizlaze iz Ugovora sa naše strane ne stupa na snagu, osim ako izričito nije određeno da se radi o odricanju od prava i da je formalizovano i da ste obavešteni u skladu sa odredbama u odeljku Obaveštenja iznad. 

22. DELIMIČNO PONIŠTAVANJE 

Ako se neki od ovih Uslova ili odredbi Ugovora proglasi nevažećim od strane odgovarajućeg organa vlasti, ostali uslovi i odredbe ostaju na snazi bez ikakvog uticaja navedene izjave o poništavanju.  

23. KOMPLETAN UGOVOR 

Ovi Uslovi i svaki dokument na koji se isti pozivaju, čine celokupan ugovor između Strana u pogledu svrhe istog, zamenjujući bilo koji prethodni dogovor, ugovor ili sporazum između dve Strane u usmenom ili u pisanom obliku. Strane potvrđuju da su sporazumno sklopile Ugovor nezavisno od bilo koje izjave ili obećanja druge Strane ili koja su se mogli izvesti iz bilo koje izjave ili dokumenta u pregovorima dve Strane pre navedenog Ugovora, osim onih koji su izričito navedeni u ovim Odredbama. Nijedna Strana neće pokrenuti nikakav pravni postupak povezan sa neistinitom izjavom druge Strana, u usmenom ili u pisanom obliku, pre datuma Ugovora (osim ako navedena neistinita izjava nije izrečena iz razloga prevare). Jedini pravni postupak koji druga Strana može pokrenuti jeste zbog kršenja ugovora u skladu sa propisima ovih Uslova.  

24. NAŠE PRAVO NA IZMENU OVIH USLOVA 

Imamo pravo da u svakom trenutku pregledamo i izmenimo ove Uslove. Podležete pravilima i Uslovima koji su na snazi u trenutku u kom koristite ovaj veb-sajt ili vršite porudžbinu, osim ako prema zakonu ili odluci organa vlasti moramo retroaktivno da izvršimo promene u navedenim pravilima, Uslovima ili Pravilima privatnosti. U tom slučaju moguće promene će takođe uticati na porudžbine koje ste prethodno izvršili. 

25. VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO I SUDSKA NADLEŽNOST  

Korišćenje našeg veb-sajta i ugovori za kupovinu proizvoda uređuju se zakonima Republike Srbije. Svi sporovi koji nastanu usled ili su povezani sa korišćenjem veb-sajta ili s navedenim ugovorima u neisključivoj su nadležnosti sudova u Srbiji. Ako ugovor sklapate kao potrošač, ništa iz ove klauzule neće uticati na prava koja imate u skladu sa važećim propisima u ovom području.  

26. KOMENTARI I PREDLOZI  

Vaši komentari i predlozi su uvek dobrodošli. Pošaljite nam komentare i predloge putem našeg obrasca za kontakt. 

 
POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA 

1. ZA KOJU SVRHU KORISTIMO VAŠE PODATKE.  

Vaše podatke (koji su prikupljeni putem interneta ili lično) koristimo, između ostalog, da upravljamo vašom registracijom kao korisnika, da upravljamo vašim kupovinama proizvoda ili usluga, da vam pružimo odgovore na upite i, ako želite, da vam šaljemo prilagođene komunikacije.  

2. ZAŠTO KORISTIMO VAŠE PODATKE.  

Imamo pravni osnov za obradu vaših podataka iz različitih razloga. Glavni razlog je taj što moramo da obrađujemo vaše podatke sa ciljem izvršavanja ugovora koji prihvatate sa nama kada se registrujete i kada obavljate kupovinu ili koristite bilo koju od naših usluga ili funkcija. Vaše podatke koristimo i iz drugih razloga, na primer, da vam odgovorimo na upite ili da vam šaljemo informacije i brošure koje ste zatražili od nas. 

3. SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE 

Vaše podatke delimo sa pružaocima usluga koji nam pružaju pomoć ili podršku.  

4. VAŠA PRAVA.  

Imate pravo da pristupate, ispravljate ili brišete svoje podatke o ličnosti. U određenim slučajevima, takođe vam sleduju druga prava, kao što je na primer pravo da se usprotivite našoj upotrebi vaših podataka ili prenosu vaših podataka, kao što je obrazloženo detaljno u nastavku.  

Savetujemo vam da pročitate celu našu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima u nastavku da biste podrobno razumeli način na koji koristimo vaše podatke o ličnosti i vaša prava na podatke.  

• U ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika i klijenata, bez obzira na kanale ili sredstva (onlajn ili uživo) kompanije Molen Agency koje koristite u komunikaciji sa nama.  

• Transparentni smo po pitanju toga šta radimo sa vašim podacima o ličnosti, da bismo vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja vaših podataka, kao i prava koja vam sleduju u vezi sa vašim podacima: 

 o Trajno vam obezbeđujemo dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, koje možete da proverite kada vam bude potrebno, a pored toga o takođe možete da pronađete dodatne informacije o tome kako koristimo vaše podatke u vašoj interakciji sa nama.  

• Postoje određene odredbe koje redovno koristimo u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima: 

 o Kada govorimo o našoj Platformi, uopšteno pod tim podrazumevamo sve kanale ili sredstva koje ste možda koristili da biste digitalnim putem ili lično komunicirali sa nama. Glavne su sledeće: 

▪ Naš veb-sajt www.molencreativeacademy.com  

5. KO JE RUKOVALAC VAŠIH PODATAKA? 

Vaši rukovaoci podataka su: Molen Agency, D.O.O. Belgrade, Serbia 

6. ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI 

U zavisnosti od svrhe zbog koje obrađujemo vaše podatke s vremena na vreme, kao što je obrazloženo iznad, moramo da obrađujemo jednu ili drugu vrstu podataka, koji će uopšteno u zavisnosti od svakog zasebnog slučaja biti sledeći:  

▪ vaši identifikacioni podaci (vaše ime, prezime, imejl adresa, adresa, telefon, jezik i tržište sa kog komunicirate sa nama, podaci za kontakt.); 

 ▪ ekonomski podaci i podaci o transakcijama (vaši podaci o plaćanju ili o kartici, podaci o vašim kupovinama, porudžbinama, povraćajima.);  

▪ informacije o povezivanju, geolokaciji i/ili pretraživanju (ako komunicirate sa nama putem svog mobilnog telefona);  

▪ komercijalne informacije (ako ste se pretplatili za naš bilten),  

▪ informacije o vašem iyboru edukacije. Nemojte da zaboravite da ćemo kada od vas zatražimo da unesete podatke o ličnosti da bismo vam obezbedili pristup bilo kojoj funkciji ili usluzi Platforme, određena polja označiti kao obavezna, jer su to podaci koji su nam neophodni da bismo mogli da obezbedimo uslugu ili da vam omogućimo pristup datoj funkciji. Imajte u vidu da, ako odlučite da nam ne obezbedite dostupnost tih podataka, možda nećete moći da obavite svoju korisničku registraciju ili možda nećete moći da koristite date usluge ili funkcije. U zavisnosti od toga kako komunicirate sa našom Platformom, tj. u zavisnosti od usluga, proizvoda ili funkcija koje želite da koristite, obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe: 

Da bismo upravljali vašom registracijom kao korisnika Platforme 

Za razvijanje i sprovođenje ugovora o kupovini ili uslugama koji ste sklopili sa Nama na Platformi 

Da bismo ispunili zahteve ili uslove primena koje sprovodite putem kanala korisničke podrške 

Za marketinške svrhe 

Analiza korisnosti i kvaliteta za unapređenje naših usluga 

7. DA LI DELIMO PODATKE SA TREĆIM STRANAMA?  

Da bismo ispunili svrhe navedene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, moramo entitetima u okviru Molen Agency i trećim stranama da obezbedimo pristup vašim podacima o ličnosti koji nam pružaju podršku u uslugama koje vam pružamo tj.: 

▪ finansijskim ustanovama,  

▪ entitetima za detekciju i sprečavanje prevara,  

▪ pružaocima tehnoloških usluga  

▪ pružaocima usluga koje se tiču korisničke podrške,  

▪ partnerima koji se povezani sa reklamiranjem i marketingom i pružaocima usluga.  

8. KOJA SU VAŠA PRAVA KADA NAM OBEZBEĐUJETE DOSTUPNOST SVOJIH PODATAKA  

Preuzimamo odgovornost da održavamo poverljivost vaših podataka o ličnosti i da obezbedimo da možete da ostvarite svoja prava. Imajući to u vidu, mi, Zajednički rukovaoci, složili smo se da možete da ostvarujete svoja prava besplatno tako što ćete nam poslati imejl na jednu imejl adresu ([email protected]), u kom ćete nas jednostavno obavestiti o svom zahtevu i pravu koje želite da ostvarite. Ako smatramo da je to neophodno da bismo mogli da vas identifikujemo, možemo da zatražimo od vas da priložite primerak dokumenta kojim dokazujete svoj identitet. Pre svega, bez obzira na svrhu ili pravni osnov na koje se pozivamo za obradu vaših podataka, imate sledeća prava: 

• Da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti kojima raspolažemo. Podsećamo vas da ukoliko ste registrovani korisnik Platforme, možete takođe da proverite ove informacije u odgovarajućem odeljku na onlajn nalogu.  

• Da zatražite da ispravimo podatke o ličnosti kojima raspolažemo. Imajte na umu da ako niste registrovani korisnik Platforme, možete takođe da pristupite odgovarajućem odeljku sa podacima o ličnosti na onlajn nalogu da promenite ili ažurirate svoje podatke o ličnosti. U svakom slučaju, imajte u vidu da, aktivnim obezbeđivanjem dostupnosti podataka o ličnosti nama putem bilo kog postupka, garantujete da su istiniti i tačni i preuzimate odgovornost da nas obavestite o svakoj promeni ili izmeni podataka. Snosite odgovornost za svaki gubitak ili štetu na račun Platforme ili lica koje je zaduženo za Platformu ili bilo koje treće strane prijavljivanjem pogrešnih, netačnih ili nepotpunih podataka u obrascima za registraciju. Nemojte da zaboravite da, po opštem pravilu, morate da nam priložite isključivo svoje podatke, a ne podatke trećih strana, osim u meri koja je inače dopuštena u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima.  

• Da zatražite da izbrišemo vaše podatke o ličnosti u meri u kojoj više nisu neophodni za svrhu zbog koje moramo da nastavimo da ih obrađujemo, kao što smo prethodno obrazložili, ili kada nam više nije pravno dopušteno da ih obrađujemo.  

• Da zatražite da otkažemo ili ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti, što podrazumeva da u određenim slučajevima možete da zatražite od nas da privremeno suspendujemo obradu podataka ili da ih čuvamo duže nego što je potrebno. Ako ste nam priložili saglasnost za obradu vaših podataka za bilo koju svrhu, takođe imate pravo da povučete tu saglasnost u svakom trenutku. Neke od okolnosti u kojima možete da povučete svoju saglasnost navedene su u odeljku 2 gde obrazlažemo za koje svrhe obrađujemo vaše podatke.  

• Kada nam je zakonski dopušteno da obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše saglasnosti ili zbog svrhe ugovora, kao što je obrazloženo u odeljku 3, takođe imate pravo da zatražite prenosivost podataka o ličnosti. To znači da imate pravo da dobijate podatke o ličnosti čiju ste nam dostupnost obezbedili u strukturiranom formatu koji se uobičajeno koristi i koji se može mašinski očitati, da bi mogli da se prenesu drugom entitetu direktno bez prepreka po nas. Pored toga, kada se obrada vaših podataka zasniva na našem legitimnom interesu, takođe imate pravo da se usprotivite obradi svojih podataka. Na kraju, obaveštavamo vas da imate pravo da priložite žalbu nadležnom regulatornom organu za zaštitu podataka. 

9. PROMENE POLITIKE O ZAŠTITI PODATAKA I KOLAČIĆIMA 

Možemo da uvedemo izmene i dopune informacija koje su sadržane u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima po sopstvenom nahođenju. Ukoliko to učinimo, obavestićemo vas različitim načinima putem Platforme (na primer, putem banera, iskačućeg ili push obaveštenja) ili možemo čak da vam pošaljemo obaveštenje na imejl adresu kada je data izmena važna za vašu privatnost, da biste mogli da pregledate promene, da im pristupite i, ukoliko je to slučaj, da se usprotivite ili da se odjavite sa bilo koje usluge ili funkcije. U svakom slučaju, predlažemo vam da pregledate ovu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima s vremena na vreme u slučaju da se unesu manje izmene ili da uvedemo bilo kakva poboljšanja za interakciju, tako da imate mogućnost da uvek dobijete informacije na našem veb-sajtu ili u našoj aplikaciji.  

10. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA  

Koristimo kolačiće i slična sredstva da olakšamo vašu pretragu na Platformi, da steknemo uvid u to kako komunicirate sa nama, u određenim slučajevima, da možemo da vam prikažemo reklame u skladu sa vašim navikama za pretragu. Pročitajte naše Informacije o kolačićima da biste podrobnije razumeli kolačiće i slična sredstva koja koristimo, njihovu svrhu i druge informacije koje mogu biti od interesa. 

Šta je Kolačić? 

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju veb-sajt skladišti na vašem računaru, telefonu ili bilo kom drugom uređaju, sa informacijama o vašim aktivnostima na tom veb-sajtu. Kolačići su neophodni da bi se olakšala pretraga i da bi se povećala praktičnost za korisnika, a ne štete vašem računaru. 

Dok ova Politika koristi opšti termin „Kolačići”, pošto predstavljaju osnovni način za skladištenje informacija koje koristi ovaj veb-sajt, prostor „Lokalno skladištenje” pregledača takođe se koristi za iste svrhe kao i Kolačići. Sve informacije priložene u ovom odeljku takođe važe i za ovo „Lokalno skladištenje”. 

Za šta se koriste Kolačići na ovim veb-sajtu? 

Kolačići su suštinski deo načina na koji funkcioniše naš veb-sajt. Glavna svrha naših Kolačića je da se unapredi vaše iskustvo pregledanja. Na primer, koriste se za beleženje vaših izbora (jezik, tržište itd.) tokom pregledanja u budućim posetama. Ove informacije koje prikupljaju Kolačići takođe nam omogućavaju da unapredimo sajt procenom brojeva i obrazaca koje koristimo, prikladnosti veb-sajta za pojedinačne interese korisnika, brže pretrage itd. Ponekad, ako smo dobili vaš informisani pristanak unapred, možemo da koristimo Kolačiće, oznake ili druga slična sredstva da dobijemo informacije koje nam omogućavaju da vam prikažemo, sa našeg vebsajta ili sa veb-sajtova drugih strana ili na bilo koji drugi način, reklame koje se zasnivaju na analizi vaših navika za pretragu.  

Za šta se Kolačići NE koriste na ovom veb-sajtu?  

Ne skladištimo osetljive podatke o ličnosti, kao što su vaša adresa, vaša lozinka, vaša kreditna ili debitna kreditna kartica itd. u Kolačićima koje koristimo.  

Ko koristi informacije skladištene u Kolačićima?  

Informacije skladištene u Kolačićima sa našeg veb-sajta koristimo isključivo mi, izuzev u slučaju informacija koje su u nastavku označene kao „kolačići trećih strana”, koje koriste i kojima upravljaju eksterni entiteti da bi se obezbedile usluge koje zatražimo da bismo unapredili svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pretrage našeg veb-sajta. Glavne usluge za koje se koriste ovi „kolačići trećih strana” koriste se da bi se dobila statistika pristupa i da bi se zagarantovale transakcije plaćanja koje se sprovode.  

Kako mogu da izbegnem da koristim Kolačiće na ovom veb-sajtu?  

Ako biste radije da izbegnete korišćenje Kolačića na ovoj strani, uzimajući u obzir gorenavedena ograničenja, morate najpre da onemogućite upotrebu Kolačića u svom pregledaču, a zatim da izbrišete Kolačiće koji su sačuvani na vašem pregledaču, a koji su povezani sa ovim veb-sajtom. Možete da koristite ovu opciju da sprečite upotrebu Kolačića u bilo kom trenutku.  

Kako da onemogućim i sprečim upotrebu Kolačića?  

Možete da ograničite, blokirate ili izbrišete Kolačiće sa ovog veb-sajta u svakom trenutku promenom konfiguracije svog pregledača. Dok se podešavanja razlikuju u svakom pregledaču, Kolačići se u normalnim uslovima konfigurišu u meniju „Izbori” ili „Alati”. Za više informacija o konfigurisanju Kolačića u vašem pregledaču pogledajte meni „Pomoć” u samom pregledaču.