Molèn Akademija je posvećena profesionalnom usavršavanju i omogućava edukaciju u skladu sa trendovima i inovacijama na globalnom tržištu, sa ciljem da unapredi kako karijeru pojedinca, tako i društvo.

Osnovni principi rada Molèn Akademije: kreativnost, inovacija i stručnost su tri imperativa koja inspirišu izvrsnost i predstavljaju stubove delovanja i dugoročnog uspeha.

Inovativnost Molèn Akademije se ogleda primarno u metodologiji i filozofiji rada, kao i u samom brendu.

Edukativne programe kreiramo i nadograđujemo u skladu sa svetskim trendovima, ističući sistematična znanja i veštine koje odgovaraju potrebama savremenog poslovnog okruženja, a kreirali su ih istaknuti i dokazani stručnjaci iz zemlje i sveta, na osnovu svoje ekspertize i dragocenog iskustva. Svi Molèn programi se unapređuju u skladu sa potrebama korisnika i tržišnim inovacijama.

Grupe za izvođenje nastave imaju limitiran broj polaznika, sa fokusom na interaktivno učešće na predavanjima, kroz diskusije o najboljim primerima iz prakse, rešavanje studija slučaja, izrade projektnih zadataka, simulacija, kao i direktno mentorstvo od vodećih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Molèn Baza talenata

Molèn gradi Bazu talenata za partnerske kompanije, kako bi doprinela zadovoljavanju potreba za kvalitetnim kadrom čija znanja i veštine idu u korak sa brzo rastućim tržištem, koji je neophodan svakoj kompaniji.

Na ovaj način Molèn Akademija doprinosi unapređenju lokalne zajednice i Republike Srbije, ali i regiona, podstičući usavršavanje i napredovanje polaznika u njihovoj karijeri, te poboljšava kvalitet obrazovanja i nivo zaposlenosti u zemlji i regionu.

Molèn alumni polaznici imaju pristup zatvorenoj LinkedIn grupi, kreiranoj sa ciljem da se nastave diskusije i podstakne razmena korisnih informacija, kao i networking, kako polaznika tako i predavača.

Napomena: Svi polaznici koji su deo Baze talenata pristupaju dobrovoljno i u skladu sa Zakonom o obradi ličnih podataka.

Za više informacija o uslovima i pristupu Bazi talenata možete nas kontaktirati na: