Jelena Gavrilović

Jelena Gavrilović

Founder & CEO

Nevena Petrović

Nevena Petrović

Chief Operating Officer

Ana Milosavljević

Ana Milosavljević

Academy Coordinator

Uroš Ilić

Uroš Ilić

Digital Creative Strategist

Nemanja Vuksan

Nemanja Vuksan

Graphic Designer

Jasmina Nikolić

Jasmina Nikolić

Client Service Director, New Moment

Andreja Milkić

Andreja Milkić

Account Director, Leo Burnett

Katarina Pribićević

Katarina Pribićević

Strategy & Growth Director, McCann

Vladimir Ćuk

Vladimir Ćuk

Director of eCommerce and Analytics, Gigatron

Ana Šutić

Ana Šutić

Chief Creative Officer, New Moment

Maja Grbović

Maja Grbović

Head of Media, Mercator S

Željko Bošnjak

Željko Bošnjak

Co-Founder, Bitebell

Rastko Šurdić

Rastko Šurdić

Photographer & Videographer, Creative Pixel

Ksenija Đorđević

Ksenija Đorđević

Architect & Founder, KDA

Margareta Nedeljković

Margareta Nedeljković

Lead UI/UX Designer, Wireless Media

Damir Jusufović

Damir Jusufović

CEO, Halo Creative Team

Tatjana Šokčić

Tatjana Šokčić

Chief Executive Officer, HR Centar

Slaviša Savić

Slaviša Savić

Graphic Designer & Professor, Applied Arts Academy

Aleksandar Dimitrijević

Aleksandar Dimitrijević

UX Research Lead, Routific

Sonja Jovanović

Sonja Jovanović

HR Associate Director, Ernst&Young

Slobodan Mijailović

Slobodan Mijailović

Project Management Consultant, Arhon project

Aneta Nedimović

Aneta Nedimović

Marketing Manager, Bassivity

Miomir Petrović

Miomir Petrović

PhD, Dramaturge, Author, Professor of university

Jelena Vuksanović

Jelena Vuksanović

Architect & Interior designer