Potrebno je da nam pošaljete upit za određenu temu iz ove oblasti, a mi odgovaramo na zahtev sa predlogom koji se prilagođava potrebama kompanije.

Teme obuka iz oblasti Grafičkog dizajna i advertajzinga su:

  • Logotip, semiotika, vizuelni identitet
  • Kreiranje brenda, logotip, slogan
  • Advertajzing
  • Obrada fotografije
  • Dizajn suvenira

Pored teorije, aktivnosti obuke su i radionice, studije slučaja kao i simulacije realnih situacija, koje će vas osposobiti da odgovorite na potrebe i izazove tržišta.

Za više informacija, zakažite sastanak na

PREDAVAČ
Slaviša Savić, Graphic Designer & Professor, Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade