Šta ćete naučiti

Upoznavanje sa teorijskim i praktičarskim modelima pravljenja sadržaja za potrebe digitalnih medija (Video, Radio, FB, Instagram) sa posebnim osvrtom na veštinu inter-pripovedanja, praktičnim primenama, naratološkim i intertekstualnim disputima. Radionica doprinosi sticanju uvida u složenu strukturu savremenih medijskih slika, predstava i narativa; uočavanju uslovljenosti interdisciplinarnih elemenata i veza; kristalizovanju savremene komunikološke akumulacije; jasnom pristupu citatnostima i autocitatnostima u poslovnoj i PR komunikaciji.

Na kraju obuke, redovni polaznici dobijaju zvanični sertifikat Molèn Akademije.

Napomena: Zbog kvaliteta predavanja i radionica, broj mesta u grupi je ograničen na 9 osoba.

Plaćanje je omogućeno u dve rate, osim u slučaju kada se polaznik prijavi pred sam početak radionice.

PREDAVAČ

Miomir PetrovićUniverzitetski profesor, pripovedač, dramaturg