Šta ćete naučiti

Liderstvo je edukativna radionica na temu "Osnovni koncepti liderstva" koja je osmišljena kao moderan blend različitih teorijskih okvira, modela i pristupa koji se koriste kako bi se bolje razumeo koncept liderstva i kako bi se razvile veštine za efikasno vođenje i upravljanje ljudima u organizacijama.   

Program kombinuje popularne konvencionalne metode sa onima koje trenutno primenjuju aktuelni svetski stručnjaci za ovu temu, i navodi vas da kroz interaktivnu radionicu dođete do zaključaka i konkretnih ideja i koraka za dalji lični i profesionalni napredak. 

 Ova radionica osmišljena je za: 

- Ambiciozne pojedince koji očekuju unapređenje i žele da se pripreme za veće odgovornosti.

- Mlade pojedince koji su nedavno po prvi put napredovali u svojoj karijeri i sada se nalaze u ulozi vođe tima. 

- Mlade menadžere koji žele da unaprede svoje veštine u upravljanju i vođenju tima. 

- Mlade preduzetnike koji žele da izgrade čvrstu osnovu za uspešno upravljanje svojim biznisom. 

- Sve zaposlene pojedince koji rade u timovima i žele da razviju svoje liderske potencijale kako bi postali vođe u budućnosti. 

Naučite osnove vođenja sebe i drugih; kako da vodite timove sa različitim karakterima; kako da negujete otvoreniju atmosferu u timu; kako da uspostavite poverenje; izgradite odnose sa nadređenima, podređenima i širom organizacije; kako da vodite timove u tranzicijama; kako da vodite teške razgovore; kako da inspirišete i motivišete ljude oko sebe i još mnogo toga…. 

Na kraju obuke, redovni polaznici dobijaju zvanični sertifikat Molèn Akademije. 

Napomena: Zbog kvaliteta predavanja i radionica, broj mesta u grupi je ograničen na 9 osoba.

Plaćanje je omogućeno u dve rate, osim u slučaju kada se polaznik prijavi pred sam početak radionice. 

Novi termin: jesen 2024.

Trajanje radionice: 10 - 16 č

PREDAVAČ:

Andreja MilkićGroup Account Director, Leo Burnett