Šta ćete naučiti

Ovaj program će vas osposobiti da odgovorite na potrebe i izazove tržišta za perspektive upravljanja zaposlenima, razvoja talenata i organizacionog ponašanja.

Zaposleni su „mozak“ organizacije i razlog koji stoji iza uspeha te organizacije. Pošteno zapošljavanje, intervjuisanje i selekcija su glavne ključne funkcije menadžmenta ljudskih resursa. 

Naš program će vam omogućiti čvrsto utemeljene fokuse na to kako definisati i izraziti zahteve kompetencija, privući ljude koji ispunjavaju te zahteve i zatim izvršiti selekciju kandidata koji su najkompetentniji ili koji imaju najviše potencijala da to budu. Kao i kako da ih zadržite. Sem iskusnih stručnjaka iz regiona koji će vam predstaviti svoje znanje, na akademiji za menadžment ljudskih resursa imaćete priliku da slušate i stručnjake iz celog sveta koji će zbog vas posetiti Molèn Creative Academy 2 puta tokom semestra.

Na kraju obuke, redovni polaznici dobijaju zvanični sertifikat Molèn Creative Academy.

Predavanja u Beogradu se odžavaju jednom nedeljno od 17:30 do 21:00 u prostorijama MCA u trajanju od pet meseci.

Napomena: Zbog kvaliteta predavanja i radionica, broj mesta je ograničen na 2 grupe po 10 osoba.

Akademiju je moguće pohađati i online.

Kako biste se prijavili na ovu akademiju, potrebno je da nam pišete na [email protected] sa naznakom Akademija za Upravljanje ljudskim resursima.

Program

OPIS MODULA

Program HR Akademije će vas osposobiti da odgovorite na potrebe i izazove tržišta za perspektive upravljanja ljudima, razvoja talenata i organizacionog ponašanja. Zaposleni su „mozak“ organizacije i razlog koji stoji iza uspeha te organizacije. Naš program će vam omogućiti čvrsto utemeljene fokuse na to kako definisati i izraziti zahteve kompetencija, privući ljude koji ispunjavaju te zahteve i zatim izvršiti selekciju kandidata koji su najkompetentniji ili koji imaju najviše potencijala da to budu.
Akademija za HR menadžment namenjena je svima koji žele da se upoznaju sa važnosti razvoja ljudi u poslovnom okruženju, ključnim principima i modelima individualnog razvoja, kao i sa konceptom organizacijske kulture.
Sem iskusnih stručnjaka iz regiona koji će vam predstaviti svoje znanje, na akademiji za HR menadžment imaćete priliku da slušate i stručnjake iz celog sveta, koji će zbog vas posetiti Molèn Creative Academy 2 puta tokom semestra.

PROGRAM AKADEMIJE

 

1. predavanje: Employer branding

2. predavanje: Employer branding, regrutacija i selekcija

3. predavanje: Personal Brand

4. predavanje: Interviewing skills

5. predavanje: Onboarding

 

 

 

 

6. predavanje: Learning and development

7. predavanje: Presentation Skills

8. predavanje: Employee listening. Exit process. Alumni.

9. predavanje: Design thinking

10. predavanje: Wellbeing

 

 

11. predavanje: Energy management

12. predavanje: Rewards. Case study.

13. predavanje: Feedback, saopštavanje loših vesti.

14. predavanje: Task assignment VS Delegation

15. predavanje: Coaching & Mentoring

 

 

16. predavanje: Coaching & Mentoring

17. predavanje: Coaching & Mentoring

18. predavanje: Coaching & Mentoring

19. predavanje: Prezentacije završnih radova. Dodela sertifikata.

 

Uslovi i paketi

Upravljanjeljudskim resursima

Upravljanje
ljudskim resursima

Cena programa 1050 EUR
plaćanje na 5 jednakih rata

PRIJAVI SE