Ekonomsko osnaživanje žena jedan je od najvažnijih načina podrške za pokretanje biznisa i poboljšanje položaja žena u društvu i zato Molèn Creative Academy svakog semestra dodeljuje 6 stipendija za žene i devojke koje u obrazovanju vide mogućnost pokretljivosti, samodovoljnosti i slobode. Cilj ovog pokreta je osnaživanje i ohrabrivanje žena nudeći znanja koja rezonuju sa potrebama savremenog tržišta.

Uslovi koje kandidatkinja mora da ispuni
da bi njena prijava na konkursu bila važeća:
  1. CV
  2. Motivaciono pismo
  3. Kratki video od minimum 90 sekudni u kome nam govorite o vašoj viziji i na koji način jedna od naših akademija može da vam pomogne u tome

Podrazumeva se i da prijavna dokumentacija mora biti kompletna, a procedura prijave u potpunosti poštovana. Sve prijave i potrebna dokumenta, dostavite nam na [email protected] sa naznakom Molèn Women Scholarship.

 

Šta je Molèn?
Upoznajte se sa Akademijom.